Moja potrzeba największa.

Poczuć constans. Dla mnie.

Taką niezmienną pewność mieć.

Bytu niezmiennego, dającego oparcie.

W moim tu i teraz.

Bez poszukiwania, oszukiwania, definiowania…

Stała wartość. Niezachwiana. Niezłomna.

Byt stały, niezależny.

Podstawa.

Dla mnie.

Egoistyczne?

Niezniszczalne. Jedyne. Świadome.

Moja wieczna tęsknota…

Niezginalności.

Braku usprawiedliwień.

Jasności.

Tęsknota…